Ένταξη του CASD από το ΕΒΕΑ στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το Ελληνικό Σύστημα αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας CASD καθώς και οι ανάγκες που αυτό καλύπτει, αξιολογήθηκαν θετικά από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ως αποτέλεσμα έγινε η ένταξή του στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων τον Ιούνιο του 2018.

Η επιχειρηματική ομάδα που αποτελείται από τους Γιώργο Τσατσούλα, Ιδρυτή του συστήματος CASD που μεταξύ άλλων αποτελεί και Πιστοποιημένο Κρατικό Εκπαιδευτή σε θέματα Ασφαλείας, την Καραχάλιου Εύα, Επιστημονική Συνεργάτιδα σε θέματα Έρευνας και  Εργοφυσιολογίας και την Ευαγγελία Κοτζαμπασάκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα σε θέματα Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας, συνεργάστηκε για τη προώθηση του καινοτόμου συστήματος αυτοάμυνας- αυτοπροστασίας CASD και αναγνωρίστηκε για την συμπληρωματικότητα των μελών της.  

Η δημιουργία του συστήματος έγινε μετά  από έρευνα σε θέματα ασφάλειας, αυτοπροστασίας και νομοθεσίας και ως αποτέλεσμα καλύπτει επαρκώς τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και των αντίστοιχων επαγγελματιών. Το καινοτόμο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αυτοάμυνας–αυτοπροστασίας CASD αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο αντικείμενο έρευνας που προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και μεγιστοποιεί τις δυνατότητες τους μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης.

Το Ελληνικό Σύστημα αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας CASD καθώς και οι ανάγκες που αυτό καλύπτει, αξιολογήθηκαν θετικά από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ως αποτέλεσμα έγινε η ένταξή του στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων τον Ιούνιο του 2018.

Η επιχειρηματική ομάδα που αποτελείται από τους Γιώργο Τσατσούλα, Ιδρυτή του συστήματος CASD που μεταξύ άλλων αποτελεί και Πιστοποιημένο Κρατικό Εκπαιδευτή σε θέματα Ασφαλείας, την Καραχάλιου Εύα, Επιστημονική Συνεργάτιδα σε θέματα Έρευνας και  Εργοφυσιολογίας και την Ευαγγελία Κοτζαμπασάκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα σε θέματα Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας, συνεργάστηκε για τη προώθηση του καινοτόμου συστήματος αυτοάμυνας- αυτοπροστασίας CASD και αναγνωρίστηκε για την συμπληρωματικότητα των μελών της.  

 

Η δημιουργία του συστήματος έγινε μετά  από έρευνα σε θέματα ασφάλειας, αυτοπροστασίας και νομοθεσίας και ως αποτέλεσμα καλύπτει επαρκώς τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και των αντίστοιχων επαγγελματιών. Το καινοτόμο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αυτοάμυνας–αυτοπροστασίας CASD αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο αντικείμενο έρευνας που προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και μεγιστοποιεί τις δυνατότητες τους μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης.


logo5

www.casdsystem.gr
Επίσημος Ιστοχώρος του συστήματος Προσαρμοσμένης διαχείρισης άμυνας και ασφάλειας - C.A.S.D ©2020
Όλο το περιεχόμενο του ιστοχώρου μας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων και βίντεο, αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, ιδιοκτησία του C.A.S.D .
Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με γραπτή άδεια του συστήματος προσαρμοσμένης διαχείρισης αυτοάμυνας - C.A.S.D.